Районна газета

ПЕРЕЛІК КРЕДИТНИХ СПІЛОК

В Україні працює Національна комісія по здійсненню державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі Нацкомфінпослуг)яка  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Одним із основних завдань комісії є захист прав споживачів фінансових послуг шляхом застосування в межах своїх повноважень заходів впливу з метою запобігання і припинення порушень законодавства на ринку фінансових послуг.             

Враховуючи те, що споживачами фінансових послуг, які надаються кредитними спілками, є найбільш незахищені верстви населення- пенсіонери та люди похилого віку,  з метою захисту прав споживачів фінансових послуг  та запобігання недопущення порушень, сприяння  розвитку ринку небанківських фінансових установ та ефективної реалізації повноважень Нацкомфінпослуг,   створено сервісний центр з обслуговуваня учасників ринків  фінансових послуг.  

ДО ВІДОМА ГРОМАДСЬКОСТІ РАЙОНУ!

Фонд майбутнього України 4 жовтня 2013 оголосив початок національного грантового конкурсу «Інтелектуальний капітал України». Мета проведення конкурсу: підтримка проектів, орієнтованих на підвищення і створення інтелектуального капіталу України підключення держави до світових інтелектуальних процесів.

Фонд майбутнього України - це благодійна організація, діяльність якої спрямована на підтримку розвитку інтелектуального капіталу України, через організацію та проведення всеукраїнських і міжнародних виставок та презентацій, науково-практичних заходів, грантових конкурсів та інших форм інтелектуальної комунікації.

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РЕВІЗІЙ МІСЬКИХ БЮДЖЕТІВ

Результати ревізії бюджетів  Білопільської та Ворожбянської міських рад,проведеної Сумською об’єднаною державною фінансовою інспекцією в 2013 році, свідчать про наявність ряду недоліків і порушень вимог чинного законодавства у використанні бюджетних коштів на загальну суму 473,4  тис. грн, у тому числі: порушень що привели до втрат на суму  416,5 тис. грн, проведено незаконних витрат, що призвели до збитків – 56,9 тис. гривень.

Недоотримання фінансових ресурсів міськими бюджетами на загальну суму 416,5 тис. грн. склалося внаслідок несплати орендної плати юридичними та фізичними особами за користування земельними ділянками в сумі 415,2 тис. грн  та несплати  пені за порушення  строків  сплати орендної плати в сумі 1,3 тис. гривень.

ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РАЙОНУ!

З метою відновлення традицій минулих років, популяризації найкращих зразків продукції підприємств Сумської області у вересні цього року в містах Ромни та Конотоп відбудуться традиційні ярмаркові заходи: 14 вересня у рамках відзначення Дня міста Ромни – Іллінський ярмарок; з 26 по 29 вересня – ХІ універсальна виставка-ярмарок «Конотопська сотня – 2013». Участь у вказаних ярмаркових заходах - це нагода для реалізації товарів та послуг, украплення існуючих та налагодження нових ділових контактів.

ПІДПРИЄМНИЦТВО БІЛОПІЛЬЩИНИ РОЗВИВАЄТЬСЯ РІЗНОПЛАНОВО

Про виконання Програми «Підтримки малого та середнього підприємництва у Білопільському районі на 2013-2014 роки» та завдань і доручень Президента України Віктора Януковича розповідає начальник економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Ганна АНДРІЙЧУК

Рік у рік підприємництво на території району стає все вагомішим, а успіхи підприємців дають усі підстави позитивно оцінити їхню роботу. Сьогодні на території району діє 75 малих підприємств, зареєстровано 1481 фізичну особу-підприємця. Торговельне обслуговування здійснюють 347 закладів торгівлі. Розвинена і сфера ресторанного господарства. Усього налічується 47 підприємств харчування, з них 21 - у сільській місцевості.